เครื่องมือทดสอบคู่สายในเทอมินอลแบบโคเน่

SKU : Tool-101

เครื่องมือทดสอบคู่สายในเทอมินอลแบบโคเน่

ประกอบด้วย

1.อุปกรณ์สำหรับเสียบลงในช่องเทอมินัลโคเน่

2.ปากคีบดำ-แดง สำหรับตรวจเช็คคู่สายทองแดง

3.เครื่องโทรศัพท์ขนาดเหมาะกับมือ 1 เครื่อง

จำนวน
350.00 ฿
450.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 15,970